Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Teollisuuden kunnossapito

Hanki teollisuuden kunnossapito kokeneelta ammattilaiselta!

Kunnossapito ja tukipalvelumme sisältää automaatiojärjestelmien luotettavuuteen keskeisesti liittyviä palvelutuotteita. Palvelut kohdistuvat järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja tukevat asiakkaan omia prosesseja saumattomasti. Esimerkiksi jatkuvan ylläpidon, ennakoivan huollon tai päivystyksen kaltaiset kunnossapitoon liittyvät työt kuuluvat Systen osaamiseen.

Teollisuuden kunnossapito onnistuu näppärästi Systeltä.

Automaatiojärjestelmien kunnossapito tehokkaasti Etelä-Suomen alueella

Kunnossapito varmistaa, että asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan liiketoimintaansa ja vapauttamaan resursseja automaation ylläpidosta kuten huollosta, varaosahankinnasta, logistiikasta tai asennuksesta.

Teollisuuden kunnossapito -palvelun avulla voidaan lisätä tuotantolaitoksen prosessien luotettavuutta eli vähentää turhia seisokkiaikoja sekä jatkaa prosessin laitteiden elinkaarta ja näin siirtää kalliita uuslaitehankintoja.

Selkeä ja tehokas kunnossapito

Laajan verkostomme kautta saamme nopealla toimitusajalla kaikki kunnossapidossa tarvittavat varaosat kustannustehokkaasti suoraan paikan päälle ja asennukseen olipa kyseessä sitten sähkömoottori, anturi, taajuusmuuttaja tai logiikka. Kauttamme saa myös dokumentointiin, ohjelmointiin tai prosessin säätöön liittyvät palvelut.

Teollisuuden kunnossapitotyöt toteutetaan kokeneiden asentajien toimesta asiakkaiden tarpeen mukaan joko kokoaikaisena paikalla olona, päivystyksenä tai kutsusta paikalle tuotuna palveluna. Jokaiseen malliin on räätälöitävissä asiakkaalle sopiva kokonaisuus, joka varmistaa tarvittavat resurssit oikeaan aikaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa voimme ottaa myös vastuullemme koko palvelun, eli kunnossapito ja sen suunnittelu sekä toteutus.

Kunnossapidon avulla laitteet pysyvät toimintakunnossa.

Koko osaamisemme on käytettävissänne

Teollisuuden kunnossapito on tarkoitettu kaikenlaisille nykyaikaista tekniikkaa käyttäville teollisuuslaitoksille. Systellä on kokemusta mm. elintarvike-, cleantech-, metsä- ja metalliteollisuuden laitteista ja tarpeista. Systeltä tilaavalla asiakkaalla on käytettävissä kaikki Systen osaaminen kuten teollisuuden sähköasennukset, tuotannon laitteiden automaation asennus ja modernisoinnit, automaatiosuunnittelu ja keskusvalmistus.

Teollisuuden kunnossapito ja toiminnan kehittäminen

Koska tiedostamme teollisuuden laitteiston häiriöttömän toiminnan tärkeyden, pyrimme normaalin kunnossapidon ohella auttamaan asiakasta parantamaan prosessien luotettavuutta ja kehittämään prosessien tuottavuutta mahdollisuuksien mukaan.

Teollisuuden kunnossapitoon kuuluu havaittujen huomioiden ja puutteiden tuominen tilaajan tietoisuuteen sekä mahdollisten parannusehdotusten esittäminen liittyen prosessin laitteiden toimintaan. Voimme tuoda asiakkaiden käyttöön jatkuvan parantamisen ohjelman, jonka avulla asiakas saa systemaattisesti tuotantoa tai laitteistoa parantavia ehdotuksia. Kauttamme asiakas saa käyttöönsä työkalut tehokkaaseen raportointiin, resurssien ohjaamiseen, laitekannan kunnossapitoon sekä tarvittavien varaosien hankintaan.

Kunnossapito tarjoaa lukuisia hyötyjä 

Kunnossapito tarjoaa paljon hyötyjä yritykselle, kun toimenpiteet toteutetaan osaavan ammattilaisen toimesta. Teollisuuden kunnossapito on myös modernia riskienhallintaa. Ovathan seisokkiaikojen tai vaurioiden aiheuttama tuotannon keskeytys sekä materiaalien ja laitteiden korjauskustannukset usein merkittäviä. 

Kokeneiden asiantuntijoidemme ja modernin teknologian avulla pystymme ennakoimaan potentiaalisia riskejä ja suunnittelemaan tehokkaat sekä kustannustietoiset kunnossapitotoimenpiteet. 

Kunnossapidon hyödyt: 

 • Tuotantolaitteet pysyvät toimintakunnossa 
 • Työntekijöiden aikaa säästyy 
 • Tuotantolinja toimintavarmuus kasvaa 
 • Riskienhallinta helpottuu 
 • Vähentää tuotannon pullonkauloja 

Laadukas kunnossapito onkin siis kannattava palvelu, kun teollisuuden toimintavarmuus ja riskienhallinta halutaan maksimoida. Teollisuuden kunnossapito kattaa laitteistojen ja tuotantolinjojen tarkastukset, huoltotoimenpiteet sekä tuotantolaitteiden jatkuvan kehittämisen. 

Emme ainoastaan korjaa ja huolla laitteita, kun ne sitä vaativat. Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden tuotantoa siten, että se toimii entistä tehokkaammin myös silloin, kun kaikki laitteistot ovat kunnossa. Teollisuuden jatkuva kehittäminen, kunnossapito ja parantaminen ovat Systen ydinosaamista.

Mitä on ennaltaehkäisevä teollisuuden kunnossapito? 

Ennaltaehkäisevä teollisuuden kunnossapito, tunnetaan myös nimellä ennakoiva tai suunniteltu kunnossapito, viittaa strategisiin toimiin, joita käytetään teollisuuden laitteiden, koneiden ja infrastruktuurin kulumisen ehkäisemiseen ja niiden toiminnanjatkuvuuden varmistamiseen. 

Tämän tyyppisen kunnossapidon päätavoitteena on estää laiterikkoja ja tuotantokatkoja ennen niiden ilmenemistä. 

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon perusperiaatteita ovat: 

 • Säännölliset tarkastukset ja huollot: Laitteille asetetaan säännölliset tarkastus- ja huoltoajat perustuen valmistajan suosituksiin, laitteen käyttöaikaan tai tiettyihin käyttösykleihin.
 • Kulumisen seuranta: Strategisen tarkkailun ja mittauksen avulla voidaan tunnistaa kulumisen merkkejä tai heikentyvää suorituskykyä, mikä mahdollistaa toimenpiteet ennen kuin vika pääsee kehittymään vakavammaksi. 
 • Voitelu ja puhdistus: Säännöllinen voitelu ja laitteiden puhdistaminen ovat keskeisiä toimia, jotka auttavat estämään hankautumista, korroosiota ja muita kulumisen aiheuttamia vikoja. 
 • Varaosien hallinta: Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon kuuluu myös tehokas varaosien hallinta, joka varmistaa, että oikeat varaosat ovat saatavilla tarvittaessa, mikä vähentää korjausaikoja. 
 • Kunnossapitotiedon järjestelmällinen kerääminen ja analysointi: Tietojen kerääminen ja analysointi antaa kunnossapidolle mahdollisuuden tunnistaa toistuvia ongelmia, parantaa prosesseja ja varmistaa, että kunnossapitoresursseja käytetään tehokkaasti. 
 • Koulutus ja osaaminen: Henkilöstön kouluttaminen ja heidän osaamisensa varmistaminen on kriittistä, jotta he voivat suorittaa huolto- ja kunnossapitotehtäviä asianmukaisesti ja turvallisesti. 
 • Teknologian ja automaation hyödyntäminen: Teollisuuden 4.0 teknologiat, kuten IoT-sensorit, tekoäly ja analytiikka, mahdollistavat entistä älykkäämpää ja tehokkaampaa kunnossapitoa ennakoimalla mahdollisia vikoja ja optimoimalla huoltotöiden aikataulutusta. 

Ennaltaehkäisevä kunnossapito vähentää odottamattomien rikkoutumisten riskiä, pidentää laitteiden käyttöikää, parantaa tuotannon tehokkuutta ja laatua, sekä pienentää pitkän aikavälin kustannuksia. Tämä kunnossapidon muoto on tärkeä investointi tuotantolaitoksille, sillä se auttaa minimoimaan tuotantohäiriöt ja varmistaa liiketoiminnan sujuvuuden.

Optimoitu laitteiston hallinta – Käyttöiän pidentäminen ja tuotannon tehokkuus 

Teollisuuden kunnossapito keskittyy myös laitteistojen käyttöiän pidentämiseen. Fiksuilla kunnossapidon ratkaisuilla säästetään laitteistojen energiaa sekä kuluvia osia, jolloin laitteistojen huolto helpottuu ja korjausten tarve vähenee. 

 • Hallitse laitteistoasi strategisesti: Optimoitu laitteiston hallinta on keskeinen osa teollisuuden kunnossapitoa. Se mahdollistaa laitteiston käyttöasteen maksimoinnin, laitteiden kunnon pitkäaikaisen ylläpidon ja minimoi seisokkien aiheuttamia tuotannon menetyksiä. Strategisen laitteistohallinnan avulla tehdään tietoon pohjautuvia päätöksiä, joilla saavutetaan kustannustehokas ja luotettava tuotantoprosessi.
 • Laitteiston kunnon seuranta: Pohjana optimoidulle laitteiston hallinnalle on kattava laitekartoitus sekä säännölliset kunnon tarkastukset. Käytämme edistyneitä diagnostiikkatyökaluja, joilla tunnistetaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne muodostuvat tuotantolinjan seisokeiksi. Tämä ennakoiva lähestymistapa voi merkittävästi pidentää laitteiden käyttöikää ja ehkäistä tuotantohäiriöitä. 
 • Integroitu huoltosuunnitelma: Laitteiston hallinta on menestyksellistä ainoastaan, jos huoltosuunnitelma on huolellisesti integroitu yrityksen muuhun toimintaan. Suunnittelemme ja toteutamme räätälöidyt huoltosuunnitelmat, jotka tähtäävät seisokkiaikojen minimointiin, tuottavuuden parantamiseen ja laatuvaatimusten ylläpitämiseen. Suunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset huoltotoimet, varaosatarpeiden ennustamisen ja säännölliset tarkastukset. 
 • Säästöt ja budjetointi: Optimoidulla laitteiston hallinnalla on suora vaikutus kustannuksiin. Säästöt syntyvät vähentyneistä korjauskustannuksista, laitteiden pidemmästä käyttöiästä ja tuotannon tehokkuuden kasvusta. Lisäksi, kun laitteiston kunto ja tulevat huoltotarpeet ovat tiedossa, voidaan budjetointi suorittaa tarkasti ja ennakoida tulevat investoinnit. 
 • Koulutus ja Henkilöstön Osallistuminen: Henkilöstön osallistuminen ja tietämys ovat avainasemassa laitteiston kunnon ylläpitämisessä. Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia, jotka varmistavat työntekijöiden kyvyn tunnistaa potentiaalisia ongelmia ja toimia asianmukaisesti. Heidän osallistumisensa optimoidun laitteiston hallinnan prosessiin parantaa sitoutumista ja tehostaa kunnossapitotoimintaa. 

Optimoidun laitteiston hallinta on siis monitahoinen prosessi, joka koostuu ennakoinnista, taitavasta suunnittelusta ja jatkuvasta kehityksestä. Kun kaikki nämä tekijät yhdistetään, teollisuuslaitokset voivat saavuttaa korkeimman mahdollisen tuotantotehokkuuden minimoiden samalla riskit ja kustannukset. 

teollisuusautomaatio

Kunnossapitotyöt asiakkaamme tarpeiden mukaan

Meillä on kattava kokemus kunnossapitotöistä. Tarvittaessa voimme ottaa vastuullemme jopa koko tehtaan kunnossapidon. Teollisuuden kunnossapito mahdollistaa tehostamisen ja resurssien optimoinnin vastaamaan tarpeita ilman turhaa resurssien seisottamista. Resursseja voidaan säätää mm. tehdasseisokkien aikana siten, että kaikki tarvittava kunnossapito ja asennus tehdään meidän toimesta oli kyseessä uudisasennukset, ennakoiva huolto tai perusparannukset.

Näin palveluhankinta etenee kanssamme

1

Selvitämme ongelman

Pyrimme oikeasti ratkaisemaan asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

2

Tarjoamme ratkaisun

Toimimme asiakkaan resurssina. Ratkaisu voi olla esimerkiksi ennakkohuolto, teollisuuden kunnossapidon suunnittelu tai jatkuva valvonta.

3

Kunnossapidon aikataulun ja resurssien sopiminen

Varaamme kunnossapitoon tarvittavan määrän resursseja, osaamista ja materiaalia, jotka toimitamme sopimuksen mukaan. Kevyimmät palvelut toteutamme huoltokäyntinä paikalla, laajimmat jatkuvana paikalla olona vuoroissa useamman asentajan voimin.

4

Kunnossapitotyöt

Teemme kunnossapidon asiakkaalle helpoksi. Työntekijämme ovat luotettavia kovan luokan osaajia, jotka hoitavat työt tinkimättömällä laadulla.

5

Jatkuva parantaminen

Teemme teollisuuden kunnossapitoa sovitusti ja mielummin hieman paremmin kuin mitä odotetaan. Mittaamme tekemistä ja raportoimme siitä asiakkaalle, jonka kanssa sovimme yhdessä seuraavat kehityskohteet. Samalla pyrimme jatkuvasti etsimään parempia ratkaisuja sekä kehittämään omaa toimintamme siten, että se hyödyttää asiakkaan prosesseja ja toimintavarmuutta.

Hinnoittelu ja tarjouspyyntö

Hinnoittelu tapahtuu tunti- tai kuukausihinnoittelulla. Tyypillinen palvelumme toteutetaan tuntihinnalla toteuman mukaan. Palveluun varataan aina tarvittava määrä resursseja, komponentteja ja osaamista, jotka toimitamme sopimuksen mukaan.

Referenssit

lue koko asiakastarina

Saamme tänne ammattitaitoista porukkaa aina tarvittaessa. Systen työntekijät osaavat tehdä töitä itsenäisesti ja tekevät hyvää jälkeä. Heidän kanssaan on helppo olla hommissa.

Ville Niittynen, Raute sähköosaston työnjohtaja

lue koko asiakastarina

Syste hoitaa kaiken siten, että voimme luottaa heidän palveluunsa. Voin suositella Systen palveluita ja näitä kavereita. He ottavat hommat tosissaan ja luvatut asiat hoidetaan.

Pasi Mäkinen, Esys Oy toimitusjohtaja

Me olemme Syste

Kovan luokan tekijöitä — automaatioasennuksen ja teollisuuden kunnossapidon tinkimättömiä ammattilaisia.

Saku Maja

Sinua palvelee

Saku Maja

Hyvinkään toimipiste

Toimitusjohtaja Syste Service
Yleisjohto, myynti, osto

+358 44 987 1231
saku.maja@syste.fi

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö