Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Järjestelmien ylläpito ja kokonaisvaltainen kunnossapito

Tarvittaessa voimme ottaa vastuullemme koko tehtaan kunnossapidon varaosa hankintaa myöten tai voitte ulkoistaa oman kunnossapitonne meille. Luodaan yhdessä palvelukokonaisuus, jolla asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ilman huolta koneiden toiminnasta.

Teollisuuden järjestelmien ylläpito

Kunnossapitopalveluumme kuuluu mm. 

 • Automaatiojärjestelmien päivittäminen 
 • Automaatiojärjestelmien modernisointi 
 • Ennakoiva huolto 
 • Riskikohteiden analysointi ja huoltosuunnitelman teko 
 • Vanhojen järjestelmien purku ja kierrättäminen 
 • Varaosahankinta 
 • Muutostenhallinta ja päivitykset 
 • Asennus- ja huoltodokumentaation ylläpito 
 • Kehitys- ja  muutostarpeiden kartoitukset ja toteuttamiset 
 • Prosessin ylläpito, kuten vanhentuneiden tai poistuvien komponenttien korvaaminen 
 • Prosessilaitteiden ylläpidon kokonaisvastuut 
 • Uusien ja vanhojen järjestelmien dokumentointi 

Kokonaisvaltainen kunnossapito

Kokonaisvaltainen teollisuuden kunnossapito sisältää kaikki ennakkohuollosta, kunnonvalvonnasta, vikakorjauksista kunnossapidon suunnitteluun. Me Systellä olemme kumppani joka osaamisellaan ja kokemuksellaan on asiakkaidensa mukana varmistamassa saumattoman ja tehokkaan tuotannon kustannustehokkaasti. Palveluumme kuuluu havaittujen huomioiden ja puutteiden tuominen asiakkaidemme tietoisuuteen ja esittämään mahdollisia parannusehdotuksia tuotannon laitteiden toimintaan.

Ennakkohuolto

Hyvin huollettu kone tuottaa pitkällä tähtäimellä paremmin. Me Systellä toteutamme asiakkaidemme ennakkohuollot ja pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan isompia vuosihuoltoja joko osittain tai kokonaan. Koneiden ja laitteiden hyvä kunto ovat tuottavuuden ja tuotannon laadun parantamisessa tärkeitä koko niiden elinkaaren ajan. Meillä Systellä ennakoivan kunnossapidon tavoitteena on huoltovälin kasvattaminen, koneiden ja laitteiden eliniän pidentäminen sekä käytettävyyden ja tuottavuuden parantaminen. Näin pystytään säästämään laitteiden elinkaarikustannuksissa ja tuotannon kunnossapito muuttuu suunnitelmalliseksi. Ennakoivalla kunnossapidolla pystytään välttämään asiakkaidemme turhat tuotantokatkot ja pitämään tuotanto käynnissä ja toimitukset aikataulussa.

syste

Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonnan avulla pystymme tarkkailemaan koneiden kuntoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Oikein toteutettu kunnonvalvonta tuo tuottavuuden kasvua, kunnossapidon suunnitelmallisuutta ja sitä kautta odottamattomien seisokkien vähenemistä ja säästöjä. Tarkastusten (aistinvaraiset tarkastukset) ja mittausten (sähköiset-, värähtelyyn- ja lämpöön perustuvat mittaukset) avulla nähdään jo hyvissä ajoin laitteiden ja komponenttien kunnon heikkeneminen, jonka avulla voidaan ennakoida seisokki ja vähentää niistä koituvia kustannuksia oikea-aikaisten huoltojen suunnittelulla. Kunnonvalvonta on tärkeä osa kohti luotettavampaa ja tuottavampaa prosessia. Siksi me Systellä pidämme sitä oleellisena osana toimivaa kunnossapitoa ja olemme vakuuttuneita sen tuomista hyödyistä.

teollisuusautomaatio

Vikakorjaukset

Meiltä saat ammattitaitoista korjauspalvelua nykyaikaista automaatiota käyttäviin koneisiin ja laitteisiin. Palvelu voi olla päivystysluontoista tai ennalta sovittuna ajankohtana toteutettavaa. Räätälöimme asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelumallin. Kaikilta asentajiltamme löytyvät hyvät vianhakua ja korjauksia varten valitut työkalut ja mittarit. Asentajamme ovat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatio alan osaajia, mutta pystyvät tekemään myös perustason mekaanisia töitä.

syste

Kunnossapidon suunnittelu

Ammattitaitoisen kunnossapidon suunnittelun avulla pystymme välttämään yli- ja alihuoltamisesta johtuvia kustannuksia, mutta samalla varmistamaan prosessin parhaan mahdollisen tuottavuuden. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan heidän tarpeillensa optimoidun kunnossapidon. Kartoitamme laitteiden toimittajien jo olemassa olevat ennakkohuoltosuunnitelmat, tuomme oman näkemyksen laitteille tarvittavista huolloista ja autamme suunnittelemaan niiden toteutuksen joko osittain tai kokonaisuudessaan. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa toimivan ja vikaantumista ehkäisevän kunnossapitosuunnitelman laitteiden koko elinkaaren ajalle. Käyttämämme kunnossapitojärjestelmän avulla saamme kerättyä arvokasta dataa asiakkaiden mahdollisista ongelmakohdista koskien heidän laitteidensa vikaantumisesta syntyviä seisokki, työvoima ja varaosa kustannuksia, mikä auttaa kohdistamaan oikeita kunnossapidollisia toimia kyseisille laitteille ja koneille, sekä optimoimaan varaosavaraston. Kriittisyys analyysin pohjalta pystymme keskittämään resursseja tuotannon kannalta tärkeimpiin koneisiin ja laitteisiin ja auttaa asiakkaitamme pitämään kunnossapidon kustannukset paremmin hallinnassa.

Näin projekti etenee kanssamme

1

Selvitämme ongelman

Pyrimme oikeasti ratkaisemaan asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

2

Tarjoamme ratkaisun

Toimimme asiakkaan resurssina. Ratkaisu voi olla esimerkiksi ennakkohuolto, kunnossapidon suunnittelu tai jatkuva valvonta.

3

Aikataulun ja resurssien sopiminen

Palveluun varataan tarvittava määrä resursseja, osaamista ja materiaalia, jotka toimitamme sopimuksen mukaan. Kevyimmät palvelut ovat toteutettu huoltokäyntinä paikalla, laajimmat jatkuvana paikallaolona vuoroissa, useamman asentajan voimin.

4

Kunossapitotyö

Teemme palvelun asiakkaalle helpoksi. Työntekijämme ovat luotettavia kovan luokan osaajia, jotka hoitavat työt tinkimättömällä laadulla.

5

Jatkuva parantaminen

Työt tehdään sovitusti ja mielummin hieman paremmin, kuin mitä odotetaan, tekemistä mitataan ja siitä raportoidaan asiakkaalle, jonka kanssa yhdessä sovitaan seuraavat kehityskohteet. Samalla pyritään jatkuvasti etsimään parempia ratkaisuja sekä kehittämään omaa toimintamme siten, että se hyödyttää asiakkaan prosesseja ja toimintavarmuutta.

Hinnoittelu ja tarjouspyyntö

Hinnoittelu tapahtuu tunti – tai kuukausihinnoittelulla. Tyypillinen projektimme toteutetaan tuntihinnalla toteuman mukaan.

Palveluun varataan aina tarvittava määrä resursseja, komponentteja ja osaamista, jotka toimitamme sopimuksen mukaan.

Referenssit

lue koko asiakastarina

Saamme tänne ammattitaitoista porukkaa aina tarvittaessa. Systen työntekijät osaavat tehdä töitä itsenäisesti ja tekevät hyvää jälkeä. Heidän kanssaan on helppo olla hommissa.

Ville Niittynen, Raute sähköosaston työnjohtaja

lue koko asiakastarina

Syste hoitaa kaiken siten, että voimme luottaa heidän palveluunsa. Voin suositella Systen palveluita ja näitä kavereita. He ottavat hommat tosissaan ja luvatut asiat hoidetaan.

Pasi Mäkinen, Esys Oy toimitusjohtaja

Me olemme Syste

Kovan luokan tekijöitä — automaatioasennuksen ja teollisuuden kunnossapidon tinkimättömiä ammattilaisia.

Saku Maja

Sinua palvelee

Saku Maja

Hyvinkään toimipiste

Toimitusjohtaja Syste Service
Yleisjohto, myynti, osto

+358 44 987 1231
saku.maja@syste.fi

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö