Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Teollisuusautomaatio ammattitaidolla

Teollisuusautomaatio on jokaiselle teollisuuden alan yritykselle tärkeä toiminnan osa. Se voi pitää sisällään sähköasennuksia, automaatioasennuksia, automaatiojärjestelmien suunnittelua, tuotantoautomaatiota, ATEX-asennuksia ja monia muita teollisuusautomaatioon liittyviä toimenpiteitä.  

Yrityksenä toimimme Hyvinkäältä ja Lahdesta käsin ympäri maailman. Nykyisiä asiakkaitamme yhdistää korkean toiminnallisen ja teknisen laadun tavoittelu sekä erilaiset säännökset sekä standardit. Olemme erinomainen kumppani toimivuutta ja tuotteen laatua arvostavalle asiakkaalle, jolle tuotantoautomaatio on tärkeä toiminnan osa. 

Teollisuuden automaatio-, sähkö- ja instrumenttiasennukset kuuluvat erikoisosaamiseemme. Ole siis yhteydessä, kun haluat teollisuusautomaation tai tuotantoautomaation palveluita laadusta tinkimättä!

Ratkaisemme asiakkaan tarpeet

Teollisuusautomaatio ja teollisuuden sähköasennukset ovat Syste Oy:n toiminnan keskipisteessä. Kauttamme asiakas saa halutessaan käyttöönsä koko teollisuusautomaatioon liittyvän palveluketjun. Systen konseptista löytyy yhden oven kautta mm. automaatiosuunnittelu, dokumentointi, keskusvalmistus, laite- ja tarvikehankinta, asennuspalvelut, tuotantoautomaatio sekä teollisuuden kunnossapito. Myös jo käytössä olevien laitteiden ja linjojen laajennukset sekä automaation modernisointi kuuluvat osaamiseemme.

Syste tarjoaa läheisen yhteistyökumppaninsa kanssa laajasti automaatiojärjestelmien suunnittelupalvelua sekä keskusvalmistusta.

  • Monipuolinen palvelukonsepti
  • Asiantuntevat ja pätevät työntekijät
  • Laadukas jälki
  • 100% sitoutuminen

Sähkö- ja automaatioasennukset täytyy hoitaa aina laadukkaasti 

Automaatio- ja sähköasennukset tulevat ajankohtaisiksi, kun yritys haluaa tehostaa tuotantoaan teollisuusautomaation avulla. Muita teollisuusautomaation hyötyjä ovat muun muassa tasainen työjälki, pienemmät tuotantokustannukset ja skaalautuvuus.  

Nykyaikaiset teollisuusautomaation ratkaisut vähentävät myös huollon tarvetta ja tekevät teollisuuden kunnossapidosta helpompaa. Meidän tehtävämme Systellä on pysyä mukana kehittyvässä tuotantoautomaatiossa ja auttaa asiakkaitamme teollisuuden haasteiden kanssa.  

Sähkö- ja automaatioasennukset täytyy hoitaa alusta loppuun huolella, jotta teollisuusautomaation ratkaisut voitaisiin ottaa sujuvasti käyttöön. Siksi voitkin olla yhteydessä meihin! Systellä on kattava kokemus erilaisista sähkö- ja automaatioasennuksista.  

Kaikki alkaa automaatiosuunnittelusta 

Jokainen isompi teollisuusautomaation projekti alkaa yleensä automaatiosuunnittelusta. Suunnittelu voi kattaa esimerkiksi tietyn tuotantoalueen suunnittelun, yksittäisen laitteen asennuksen suunnittelun, sähkösuunnittelun tai kokonaisen tuotantolinjaston suunnittelun. Automaatiosuunnittelulla on keskeinen osa kaikessa teollisuusautomaatioon liittyvässä, oli kyseessä yksittäinen laitteisto tai kokonainen tuotantolinjasto.  

Myös sähkösuunnittelu on tärkeä osa automaatiosuunnittelua, koska selkeällä suunnittelulla laitteiden huoltamisesta voidaan tehdä helpompaa. Läpivientien ja johdotusten sijoittelu on ratkaisevaa, kun halutaan rakentaa toimiva ja helposti huollettava kokonaisuus.  

Kaikki tämä vaikuttaa myös tuotantolinjaston ja laitteiden elinkaareen. Laadukkaalla suunnittelulla pystytään pidentämään tuotantolinjaston käyttöikää, ja samalla tuotantoautomaatio sujuu jouhevammin. 

Oli kyseessä iso tai pieni automaatiosuunnittelua vaativa projekti, Syste pystyy auttamaan yritystäsi!

Räjähdysvaaralliset tilat vaativat ATEX-osaamista 

Räjähdysvaarallisia tiloja voivat olla esimerkiksi leipomot, puuverstaat, maalaamot, lääketeollisuuden tilat, energiateollisuuden tilat ja palovaarallisten aineiden säilytystilat sekä muut tilat, joissa käsitellään paloherkkiä aineita jossain muodossa. Räjähdysvaarallista tilaa kutsutaan ATEX-tilaksi. 

ATEX-tilat vaativat aina erikoisosaamista, kun niihin tehdään sähkö- tai automaatioasennuksia. Liitäntöjen ja sähkölaitteiden täytyy olla ATEX-hyväksyttyjä ja asennusten tekijällä täytyy olla asianmukainen koulutus.  

Koska räjähdysvaarallisia tiloja voi esiintyä yllättävän arkisissa paikoissa, monelle voi jopa tulla pienenä yllätyksenä, että sellainen löytyy omastakin yrityksestä. Onneksi Systellä on kattava osaaminen ja tietämys ATEX-tiloihin liittyen. Voit tutustua tarkemmin palveluihimme alta. 

Muut teollisuusautomaation asennukset 

Syste on täyden palvelun yritys, kun kyseessä ovat teollisuusautomaation työtehtävät. Meiltä saat myös muut teollisuuteen liittyvät asennustyöt suunnittelun, sähkötöiden ja ATEX-asennusten lisäksi.  

Muihin teollisuusautomaation asennuksiin voivavat kuulua esimerkiksi valokuitukaapelien asentamine, pneumatiikka ja mekaaniset asennukset. Saat siis kaikki teollisuuden kunnossapitoon liittyvät asennustyöt suoraan samalta toimijalta. Teemme kaiken aina suunnittelusta asennuksiin. 

Teollisuusautomaatio ja kestävä kehitys 

Syste on omistautunut kehittämään ja toteuttamaan teollisuusautomaatioratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja auttavat asiakkaitamme vastaamaan ympäristöhaasteisiin. Automaation avulla pyrimme kohti vihreämpää ja resurssitehokkaampaa teollisuutta, mikä on paitsi vastuullista myös kustannustehokasta. 

Jätteen vähentäminen: Automaatio mahdollistaa tuotantoprosessien tarkan hallinnan, minimoimalla hukan ja tuoterikkojen määrän. Korkealaatuisilla ja älykkäillä säätelemis- sekä seurantajärjestelmillä varmistetaan, että raaka-aineet ja resurssit hyödynnetään optimaalisesti, mikä voi johtaa merkittävään jätteen vähenemiseen. Mahdolliset poikkeamat tuotantoprosessissa havaitaan ja korjataan, mikä parantaa tuotteiden laatua ja vähentää tarvetta jälkikäsittelylle ja hävikille. 

Teollisuuden ympäristövaikutusten minimointi: Automaatiolla voidaan vähentää päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään. Tarkka ja automatisoitu prosessinohjaus pienentää riskiä ympäristövahingoista, ja järjestelmät voidaan suunnitella estämään ympäristölle haitallisten aineiden vuoto tai pääsy luontoon. Lisäksi kunnossapidon optimointi pidentää laitteiston elinikää ja vähentää tarvetta resurssien uusimiseen. 

Arvostamme liiketoiminnassamme ympäristövastuullisuutta ja uskomme, että kestävät automaatiojärjestelmät eivät ole vain askel kohti vihreämpää tulevaisuutta, vaan myös keino vahvistaa asiakkaidemme kilpailukykyä. Syste sitoutuu jatkuvaan innovaatioon ja parhaiden käytäntöjen soveltamiseen kestävän kehityksen ja automaation kanssa.

Huolellisesti toteutettu teollisuusautomaatio tuo säästöjä

Toimiva, helppokäyttöinen, nopea ja tehokas teollisuusautomaation tai tuotantoautomaation ratkaisu tuo aina merkittäviä säästöjä yritykselle. Kun kaikki palaset loksahtavat kohdalleen, korjausten ja ylimääräisen huollon tarve vähenee. Samalla tuotanto tehostuu ja töiden teko helpottuu. 

Olemme yrityksesi tukena myös itse asennusprosessin jälkeen. Teemme teollisuuden kunnossapitoa ja huoltoja sopimuksen mukaan. 

Syste on kumppanisi koko tuotannon elinkaarena ajan 

  • Suunnitteluvaihe 
  • Laitteiden asennus 
  • Kunnossapito ja huolto 
  • Mahdollinen korjaaminen ja osien vaihtaminen 
  • Tuotannon kehittäminen 

Ole siis yhteydessä meihin, kun tavoitteenasi on toimiva tuotantoautomaatio ja haluat kokeneen sekä taidoiltaan monipuolisen yhteistyökumppanin teollisuusautomaatioon! 

Teollisuusautomaation palvelut Systeltä 

Jos tarvitset teollisuusautomaation palveluita, kuten asennuksia, ATEX-töitä, sähkötöitä, suunnittelua tai muuta teollisuuden automaatioon liittyvää palvelua, ole yhteydessä Systen osaaviin ammattilaisiin. 

Emme tarjoa pelkästään kunnossapitoa, vaan kestävää kumppanuutta, josta hyödytte pitkään. Haluamme kehittää asiakkaidemme tuotantoprosessia paremmaksi, tehokkaammaksi ja varmemmaksi. Ota yhteyttä, niin etsitään teille paras ratkaisu!

Näin projekti etenee kanssamme

1

Selvitämme ongelman

Pyrimme oikeasti ratkaisemaan asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

2

Tarjoamme ratkaisun

Toimimme asiakkaan resurssina. Ratkaisu voi olla esimerkiksi asennusvalvonta ulkomailla, laitteen asennus, vanhan linjan muutos tai modernisointi.

3

Aikataulun ja resurssien sopiminen

Projektiin varataan oikea määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Pienimmät projektimme ovat lyhyitä, muutaman päivän mittaisia yhdellä miehellä, isoimmat kestävät useamman kuukauden useamman miehen voimin.

4

Asennustyö

Teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Työntekijämme ovat kovan luokan osaajia, jotka hoitavat työt tinkimättömällä laadulla.

5

Projektin luovutus

Projekti luovutetaan aina valmiina eli viimeisteltynä, mitattuna ja tarvittaessa testattuna.

Hinnoittelu ja tarjouspyyntö

Teemme tunti- ja urakkatöitä. Tyypillinen projektimme toteutetaan tuntihinnalla toteuman mukaan. Projektiin varataan tarvittava määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Tuntipohjaisissa töissä tuntihintamme sovitetaan työtehtävän mukaan.

Referenssit

lue koko asiakastarina

Saamme tänne ammattitaitoista porukkaa aina tarvittaessa. Systen työntekijät osaavat tehdä töitä itsenäisesti ja tekevät hyvää jälkeä. Heidän kanssaan on helppo olla hommissa.

Ville Niittynen, Raute sähköosaston työnjohtaja

lue koko asiakastarina

Syste hoitaa kaiken siten, että voimme luottaa heidän palveluunsa. Voin suositella Systen palveluita ja näitä kavereita. He ottavat hommat tosissaan ja luvatut asiat hoidetaan.

Pasi Mäkinen, Esys Oy toimitusjohtaja

Me olemme Syste

Kovan luokan tekijöitä — automaatioasennuksen ja teollisuuden kunnossapidon tinkimättömiä ammattilaisia.

Jari Hietala

Sinua palvelee

Jari Hietala

Hyvinkään toimipiste

Toimitusjohtaja Syste
Yleisjohto, myynti, osto

+358 50 465 7274
jari.hietala@syste.fi

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö