Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen  

Räjähdyssuojausasiakirja on pakollinen kaikille yrityksille, jotka käsittelevät tiloissaan palavia nesteitä, kaasuja tai muita aineita. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi kemianteollisuuden tuotantotilat, puusepäntehtaat, leipomot, satamat, konepajat sekä kaikki muut paikat, joissa käsitellään räjähtäviä ja palvia aineita. 

Räjähdyssuojausasiakirja, eli ATEX-asiakirja, laaditaan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Siitä käy ilmi, millaisia aineita ATEX-tilassa käsitellään. ATEX-selvityksen yhteydessä alueella annetaan myös ATEX-tilaluokitus.

Räjähdyssuojausasiakirjan hyödyt 

Räjähdyssuojausasiakirjan tärkein hyöty yritykselle on se, että henkilökunnan turvallisuus paranee. Kun työntekijät tietävät, millaisia varotoimia ATEX-tilassa tulee noudattaa, vahinkojen riski pienenee. Muita hyötyjä voivat olla esimerkiksi räjähdysvaarallisten tilojen rajaaminen ja pienentäminen, räjähdyssuojauksen parantaminen ja tuotannon turvaaminen. 

ATEX-asiakirjan hyödyt yritykselle 

  • Henkilökunnan turvallisuus paranee 
  • Räjähdysvaaralliset tilat pystytään tunnistamaan 
  • Räjähdyssuojaus saadaan osaksi tuotantoa 
  • Räjähdysvaarallisten tilojen pienentäminen ja rajaaminen 
  • Vaaratilanteiden mahdollisuus pienenee 

ATEX-direktiivit edellyttävät räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyä ohjaa moni tärkeä direktiivi, joiden noudattaminen johtaa parempaan työturvallisuuteen ja säästää yrityksen monilta huolilta. Direktiivit ja asetukset ovat syntyneet sitä mukaan, kun viranomaisten ja päättäjien tieto räjähdysherkistä alueista on lisääntynyt. 

Räjähdyssuojausasiakirjalle asetetut vaatimukset 

  • Euroopan yhteisön direktiivi 1999/92/EY 
  • Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY 
  • Asetus ATEX-tilassa käytettäville laitteille 917/1996 
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 198/1996 
  • Valtioneuvoston asetus räjähdysherkän ilmaseoksen aiheuttamasta vaarasta työntekijöille 576/2003 

Miten ATEX-asiakirja laaditaan? 

ATEX-asiakirjan sisältöön vaikuttaa muun muassa se, millaisia aineita työpaikalla käsitellään. Erilaisilla palavilla ja räjähtävillä aineilla on omat ominaisuutensa, jotka vaikuttavat niiden käsittelyyn. Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen edellyttää myös käynnin paikan päällä, jotta tuotanto- tai toimitilan mahdolliset ongelmat olisi helpompi havaita. 

Asiakirjan laatii aina ATEX-ammattilainen, joka tekee tarvittavat selvitykset ja mittaukset. ATEX-asiakirjan täytyy olla selkeä ja sille asetettujen määräysten mukainen. 

ATEX-konsultointi ammattilaiselta 

Me Systellä olemme ATEX-konsultoinnin ammattilaisia. Jos tarvitset apua ATEX-tilojen suunnittelussa, sähköasennuksissa, korjauksissa tai laitteiden asennuksissa, ole yhteydessä meihin. Olemme konsultoineet monia yrityksiä räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyen, joten meillä on kokemusta monelta eri alalta. 

Jos sinulla on kysyttävää ATEX-tiloihin tai räjähdyssuojausasiakirjaan liittyen, me autamme. Tarjoamme ATEX-konsultointia kaiken kokoisille yrityksille ja meidän kauttamme voit myös hankkia räjähdyssuojausasiakirjan. 

Räjähdyssuojausasiakirjan hankkiminen Systen kautta 

Syste tekee ATEX-tilojen asennukset, sähkötyöt, laitehuollot sekä korjaukset. Kauttamme saat hankittua myös räjähdyssuojausasiakirjan. Olemme todenneet ATEX-asiakirjoja tekevät yhteistyökumppanimme laadukkaiksi ja ammattitaitoisiksi. 

Meillä on laaja kokemus erilaisista teollisuuden aloista ja olemme tehneet yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, puuntuotannossa, konepajoissa ja energiateollisuudessa. Ole siis yhteydessä ammattilaisiimme, kun tarvitset ATEX-selvityksen tai räjähdyssuojausasiakirjan! 

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

logo

facebook linkedin youtube

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2023 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö