Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Sähkö- ja automaatioasennukset

Syste tarjoaa sähkö- ja automaatioasennuspalveluja kaikille teollisuuden aloille. Erikoisosaamisalueemme on sähkö- ja instrumenttiasennukset teollisuuden uusiin automaatiojärjestelmiin sekä vanhojen järjestelmien modernisointi. 

syste

Automaatioasennukset ja teollisuusautomaatio –monipuoliset ratkaisut

Teollisuusautomaatio on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, koska ratkaisujen käyttäminen tuotannossa lisää prosessien tuottavuutta ja alentaa tuotteiden kustannusta parantamalla valmistuksen prosessia monin tavoin. Teollisuusautomaation avulla voidaan parantaa tuotteiden tasalaatuisuutta, lisätä valmistuksen nopeutta, kasvattaa tuotteiden ja valmistuksen laatua sekä laskea kustannuksia suoraan vähentyneiden operaattorituntien kautta. 

Nykyaikaiset teollisuuden automaation ratkaisut vähentävät huoltokatkoksia ja nopeuttavat ongelmien ratkaisua mm. tiedonkeruun kautta. Parhaissa tapauksissa ongelmat voidaan estää etukäteen analysoimalla kerättyä dataa ja asettamalla esim. valvomoon ennakkohuoltoa ohjaavia mittareita ja hälytyksiä. 

Moderni teollisuusautomaatio

Syste on mukana kehittyvässä automaatiossa ja kauttamme saa mm. teolliseen internettiin liitettävät palvelut. Syste voi mm. toimittaa teollisuuteen valvomon ohjelmistoineen ja asennuksineen sekä tarvittavat tiedonkeruuseen liittyvät tuotteet. Tiedonkeruun tulokset voidaan jakaa pilvipalvelun kautta laajasti tai se voidaan toteuttaa suljetusti vain paikallisena tuotteena. Logiikoiden ohjelmien muutokset ja vianetsintä etänä ovat meille arkipäivää.

Tuottamamme teollisuusautomaatio on aina hyvin dokumentoitu ja siten myös jälkikäteen helposti muutettavissa tai laajennettavissa. Kaikki toimittamamme ratkaisut ja asennukset tehdään asiakkaan standardien ja merkintätapojen mukaisesti ja kuvat päivitetään lopulliseen muotoonsa ennen asennuksen luovuttamista. Dokumentit toimitetaan sekä sähköisesti tilaajalle, että paperikansiossa asennuspaikalle.

syste
syste

Olemassa olevan järjestelmän päivittäminen

Tarjoamamme palveluiden ansiosta jo olemassa oleva teollisuusautomaatio voidaan päivittää nykyisiä tarpeita vastaavaksi, vaikka järjestelmä olisi toisen palveluntarjoajan tekemä. Voimme tarvittaessa korvata jo olemassa olevia logiikoita tai muita järjestelmän osia uusilla käyttäen vanhaa järjestelmää mahdollisimman paljon hyväksi tai vaihtaa koko järjestelmä uusiin ja nykyaikaisiin ratkaisuihin korvaamalla se kokonaisuutena olemassa olevien prosessilaitteiden kanssa yhteensopivilla järjestelmillä.

Toimitamme tuotannon laitteiden modernisointeja ja tehostamiseen liittyviä ratkaisuja myös avaimet käteen -tyyppisinä ratkaisuina, jolloin kauttamme saa myös putki- ja koneasennukset tai näiden muutokset. Tällaisissa ratkaisuissa kauttamme saa projektissa tarvittavat palvelut ja osaamisen.

Projektit tehdään tiukassa yhteistyössä asiakkaan kanssa ja toteutetaan vaiheittain, jotta varmistamme lopullisen tuotteen tarkoituksenmukaisuuden. Asiakkaan tehtävänä on antaa tarvittavat lähtötiedot ja hyväksyä esittämäämme ratkaisut, muun toteutamme me. Toteutamme lisäksi kaikenlaiset teollisuuden sähköasennukset.

Teollisuuden sähköasennukset asiakkaan tarpeiden mukaan

Teollisuuden sähköasennukset voivat tarkoittaa muun muassa sähkölaitteiden tai keskusten valmistusta, laajempien järjestelmien asennusta, mahdollista järjestelmien käyttöönottoa ja asennusvalvontaa tai jotakin näistä erikseen. Usein hoidamme tai järjestämme myös kunnossapitoa ja etävalvontaa asentamillemme järjestelmille.

Valtaosa asiakkaistamme on suomalaisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, jotka edustavat pääosin elintarviketeollisuutta sekä prosessiteollisuuden laitevalmistajia, joilla on tarvetta sähköasennuksille. Palvelemme myös asiakkaita, joilla on pienempiä sähkö- tai automaatioasennuksiin liittyviä erityistarpeita. Meiltä myös teollisuuden kunnossapito.

henkilönostin
syste

Teollisuuden sähköasennukset monipuolisesti

Kokeneet asentajamme ovat työskennelleet mm. metsä-, metalli-, cleantech- ja elintarviketeollisuuden sähköasennusten parissa. Asennusosaamiseen kuuluu mm. lankahyllyjen asennus, keskusten valmistus ja – kytkentä, erilaiset toimilaitteet, anturit, venttiilit, väylät, logiikat, valokuidut jne. eli lähes kaikki teollisuuden sähköasennukset kuuluvat osaamiseemme. Teemme tarvittaessa pöytäkirjat, tarkastukset, loppudokumentoinnit yms. palvelut, joilla varmistamme asennusten onnistumisen.

Teollisuuden sähköasennukset tehdään myös siististi, sillä asentajamme siivoavat asennustensa jäljet ja jättävät työpisteen aina sellaiseen kuntoon, ettei asiakkaan tarvitse korjata asentajiemme jälkiä. Sitoudumme aina 100% asiakkaan laatujärjestelmään ja ohjeisiin, jotka liittyvät tuotteen, asentajan tai ympäristön turvallisuuteen. Asentajillamme on kaikilla tarvittavat työkortit, turvakortit, Atex- pätevyydet sekä ensiapukoulutus voimassa.

Integroidumme parhaan mukaan asiakkaan työaikavaatimuksiin ja pyrimme aina ratkaisuihin, joiden avulla asiakkaan vaatimukset tulevat täytettyä resurssien ja työn jäljen osalta. Asentajiltamme löytyy Valttikortit sekä tarvittavat turvavarusteet eri työmaiden vaatimusten mukaisesti. Olemme Tilaajavastuu.fi palvelun jäseniä, jonka kautta asiakas voi aina tarkistaa keskeisimmät tilaajavastuulain vaatimusten täyttymiset.

Palveluksessasi asiantuntevat asentajat

Teollisuuden sähköasennukset onnistuvat taatulla laadulla, sillä asentajamme ovat kaikki koulutukseltaan ja osaamiseltaan vähintään automaatioasentajia ja osaavat myös muut sähköasennukset eli voimme hoitaa lähes kaikki teollisuuden sähköasennukset. Monilla on tämän lisäksi osaamista laajemmin myös turvajärjestelmistä ja logiikoista. Pyrimme kasvattamaan osaamistamme koko ajan kouluttamalla asentajiamme uusien järjestelmien vaatimusten mukaisesti. Parhaimmillaan asentajamme voivat hoitaa koko järjestelmän asennuksen hyllyasennuksista käyttöönottoon asti.

syste

Asentajat tulevat sinne missä työt ovat

Toimimme tyypillisesti sopimuspohjaisella tuntilaskutuksella. Teollisuuden sähköasennukset tapahtuvat asiakkaan tiloissa tai asiakkaamme loppuasiakkaan tiloissa, kotimaassa sekä ulkomailla. Otamme haluttaessa vastuun teollisuuden sähköasennuksista mittauksineen tai toimimme asiakkaamme resursseina ns. asiakkaan haalareissa tarjoten joustavuutta asiakkaan omiin resursseihin. Joustavat itserakennetut pilvijärjestelmämme mahdollistavat työajan seuraamisen ja raportoinnin asiakkaiden tarpeen mukaan mistä päin tahansa maailmaa, jossa on mahdollista päästä internetin ääreen.

Asentajamme ovat tottuneet matkustamaan projekteissa ympäri maailman. Kotimaan lisäksi olemme olleet asennuksilla Euroopan maiden lisäksi mm. Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Australiassa.

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen, tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koko Systen tuotekonseptin. Konseptin mukaisesti asiakas saa kauttamme kaikki sähköasennuksiin ja teollisuusautomaatioon liittyvät asennukset ja tuotteet.

Sähkö- ja teollisuusasennukset kattavalla suunnittelulla 

Systen projektinhallinta ja suunnittelu ovat keskeisessä asemassa tarjoamissamme sähkö- ja automaatioasennuspalveluissa. Me ymmärrämme, että jokainen projekti edellyttää yksityiskohtaista huomiota, mikä alkaa odotusten ymmärtämisellä ja jatkuu realististen aikataulujen, resurssien tehokkaan käytön sekä tiukan budjetinseurannan kautta projektin päätökseen saakka. 

Erinomainen suunnittelu on elintärkeää kaikkien asennusprojektien onnistumiselle, ja siksi teemme huolellista työtä. Tämä auttaa meitä välttämään mahdolliset tekniset ongelmat, tunnistamaan potentiaaliset vaarat ja laatimaan suunnitelmat, jotka täyttävät jokaisen asiakkaamme ainutlaatuiset vaatimukset. 

Jokainen hanke voi hyötyä räätälöidystä ja innovatiivisesta lähestymistavasta, joka ottaa huomioon asiakkaan toiminnan erityispiirteet. Innovointimme kohdistuu asiakkaan prosessien tehostamiseen ja kapasiteetin nostamiseen, mikä luo pohjan pidemmän aikavälin liiketoiminnan kehitykselle. 

Riskienhallinta on myös integroitu tiiviisti kaikkiin toimintamme vaiheisiin. Tunnistamme ja minimoimme projektin riskejä etukäteen ja pidämme samalla yllä joustavuutta, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin, taaten projektien menestyksen ja asiakkaiden tyytyväisyyden. 

Kokonaisvaltainen sitoutuminen projektinhallintaan ja suunnitteluun merkitsee, että asiakkaamme voivat luottaa meihin ja keskittyä omiin ydinliiketoimintoihinsa, sillä he tietävät sähkö- ja automaatioasennusprojektiensa olevan osaavissa käsissä. Me Systellä teemme kaikkemme taataksemme, että jokainen projekti valmistuu aikataulussa ja budjetin rajoissa, vastaten asiakkaidemme vaatimuksiin ja tavoitteisiin. 

Sähkö- ja teollisuusasennukset luotettavasti Systeltä 

Ole yhteydessä Systen kokeneisiin asiantuntijoihin, niin autamme sinua kaikessa sähkö- ja teollisuusautomaation asennuksiin liittyvässä. Asentajamme tulevat paikan päälle ja hoitavat asennuksen parhaalla mahdollisella laadulla. 

Meillä on laaja kokemus, niin metalliteollisuudesta, puualalta, kaasuterminaaleista, leipomoista kuin myös muista elintarvikealan tehtaista. Käytännössä olemme tehneet teollisuuden asennuksia kaikilla aloilla. 

Ole siis yhteydessä, niin suunnitellaan asennusurakka teidän tarpeidenne mukaan!

Näin projekti etenee kanssamme

1

Selvitämme ongelman

Pyrimme oikeasti ratkaisemaan asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

2

Tarjoamme ratkaisun

Toimimme asiakkaan resurssina. Ratkaisu voi olla esimerkiksi asennusvalvonta ulkomailla, laitteen asennus, vanhan linjan muutos tai modernisointi.

3

Aikataulun ja resurssien sopiminen

Projektiin varataan oikea määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Pienimmät projektimme ovat lyhyitä, muutaman päivän mittaisia yhdellä miehellä, isoimmat kestävät useamman kuukauden useamman miehen voimin.

4

Asennustyö

Teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Työntekijämme ovat kovan luokan osaajia, jotka hoitavat työt tinkimättömällä laadulla.

5

Projektin luovutus

Projekti luovutetaan aina valmiina eli viimeisteltynä, mitattuna ja tarvittaessa testattuna.

Hinnoittelu ja tarjouspyyntö

Teemme tunti- ja urakkatöitä. Tyypillinen projektimme toteutetaan tuntihinnalla toteuman mukaan.

Projektiin varataan tarvittava määrä työntekijöitä, aikaa ja materiaalia, jotka toimitamme tarjouksen tai budjetin mukaan. Tuntipohjaisissa töissä tuntihintamme sovitetaan työtehtävän mukaan.

Referenssit

lue koko asiakastarina

Saamme tänne ammattitaitoista porukkaa aina tarvittaessa. Systen työntekijät osaavat tehdä töitä itsenäisesti ja tekevät hyvää jälkeä. Heidän kanssaan on helppo olla hommissa.

Ville Niittynen, Raute sähköosaston työnjohtaja

lue koko asiakastarina

Syste hoitaa kaiken siten, että voimme luottaa heidän palveluunsa. Voin suositella Systen palveluita ja näitä kavereita. He ottavat hommat tosissaan ja luvatut asiat hoidetaan.

Pasi Mäkinen, Esys Oy toimitusjohtaja

Me olemme Syste

Kovan luokan tekijöitä — automaatioasennuksen ja teollisuuden kunnossapidon tinkimättömiä ammattilaisia.

Jari Hietala

Sinua palvelee

Jari Hietala

Hyvinkään toimipiste

Toimitusjohtaja Syste
Yleisjohto, myynti, osto

+358 50 465 7274
jari.hietala@syste.fi

Tinkimätön asenne ja aito ymmärrys

Meillä on tinkimätön ammattitaito, hyvä asenne ja ymmärrämme asiakkaan tarpeen aidosti. Meitä on helppo lähestyä ja teemme projektit asiakkaalle helpoksi. Ratkaisemme oikeasti ongelman ja vuoropuhelu kanssamme on helppoa.

ikoni

Tinkimätön asenne ja työkulttuuri

ikoni

Aito ymmärrys – ratkaisemme ongelmasi

ikoni

Joustavuus – teemme mitä tarvitset

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö