Ratkaisemme teollisuuden ongelmat ― hyvällä asenteella ja kovalla ammattitaidolla!

Työturvallisuus on systeläisille sisäänrakennettu toimintatapa

Systen lähtökohtana on alusta asti ollut työyhteisön luonnollinen turvakulttuuri. Työturvallisuus tarkoittaa systeläisille omaksuttua ja aitoa toimintatapaa, joka kulkee mukana vaihtuvissa työympäristöissä.

Johdon tahtotila on alusta asti ollut se, että Syste on kaikille osapuolille turvallinen työpaikka. Työturvallisuutta on kehitetty vuosien saatossa, ja nykyisellä tasolla pystymme toimimaan kaikissa Suomen vaativissakin ympäristöissä.

Meille on tärkeää, että työturvallisuus on systeläisissä sisäänrakennettuna ominaisuutena, jotta sopeutuminen asiakkaidemme vaatimuksiin ja työympäristöihin on luonnollista ja vaivatonta. Periaatteemme on, että pystymme ylittämään asiakkaamme vaatimukset työturvallisuuden suhteen.

syste

Kaveria autetaan turva-asioissa

Työturvallisuus on ollut Systen liiketoimintasuunnitelman osana alusta pitäen, jotta työtapaturmia ei pääse syntymään. Olemme onnistuneet tavoitteessamme hyvin, sillä viiden vuoden aikana työntekijöillemme on sattunut vain kolme työtapaturmaa, joista vain yksi on vaatinut sairauslomaa. Tästäkin on opittu, ettei tulisi enempää.

Meillä on Systen sisällä omat työturvallisuusohjeet, joita työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan. Sen lisäksi työntekijät perehdytetään asiakkaidemme käytäntöihin vielä erikseen. Myös johto on mukana perehdytyksissä, jotta kaikki saavat samat ohjeet.

Systeläisten kesken vallitsee auttamisen kulttuuri, joten myös työkaverin työ- ja turvavälineiden käytöstä pidetään huolta. Avoin keskustelukulttuuri takaa sen, että ongelmat otetaan puheeksi ja mahdollisiin puutteisiin reagoidaan välittömästi.

suojaimet

Koulutus ja työturvallisuuden mittaaminen

Olemme ottaneet käyttöömme myös teknisiä tapoja mitata työturvallisuutta, jotta voimme seurata onnistumistamme ja parantaa toimintaamme. Kehitämme parhaillamme myös riskienhallintamenetelmiämme parempaan suuntaan.

Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, jotta tietämys ja osaaminen pysyvät vaaditulla tasolla. On meidän vastuullamme, että työntekijöidemme koulutukset ovat ajan tasalla ja voimassa.

Jokaisella Systen työntekijällä, johto mukaan lukien, täytyy olla käytynä vähintään seuraavat turvakoulutukset:

  • Työturvallisuuskortti
  • Sähkötyöturvallisuuskortti
  • Räjähdys- ja vaarallisten tilojen turvallisuuskoulutus (Atex)
  • Ensiapukoulutus
  • Tulityökorttikoulutus

Haluamme toimia kaikissa olosuhteissa paremmin kuin mitä meiltä vaaditaan. Emme ota turhia riskejä, vaan haluamme varmistaa jokaiselle terveellisen ja turvallisen työympäristön.

logo

Syste, Hyvinkää
Kankurinkatu 4-6 (A1- ovi)
05800 Hyvinkää

Syste, Hollola
Tarmontie 6 (D-ovi, toinen kerros)
15860 Hollola

Copyright © 2024 Syste Oy
Lähetä tarjouspyyntö