Palvelut

Tarjoamme korkeatasoisia teollisuuden sähkön ja automatisoinnin asennuspalveluja suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka toimivat kotimaassa tai ulkomailla. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat konevalmistajat sekä prosessi- ja cleantech-teollisuuden yritykset. Kunnossapito- ja tukipalvelua tarjoamme Etelä-Suomen alueella kaikille automaation kunnossapitoa tarvitseville yrityksille.

Automaatiojärjestelmien ylläpito tehokkaasti Etelä-Suomen alueella

Kunnossapito– ja tukipalvelumme sisältää automaatiojärjestelmien luotettavuuteen keskeisesti liittyviä palvelutuotteita. Palvelut kohdistuvat järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja tukevat asiakkaan omia prosesseja saumattomasti. Esimerkiksi ennakoivan huollon tai modernisoinnin kaltaiset palvelut kuuluvat Systen osaamiseen.

Kunnossapitopalveluidemme avulla asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan liiketoimintaansa ja vapauttamaan resursseja automaation ylläpidosta kuten huollosta, varaosahankinnasta, logistiikasta tai asennuksesta.

Toiminta-alue Etelä-Suomi

Huolto

Teemme automaatiojärjestelmien huoltoa prosessiteollisuuden eri kohteille. Huoltopalvelujen lähtökohtana on yhdessä asiakkaan kanssa määritelty yhteistyö, jolla prosessilaitteet saadaan tehokkaasti pidettyä toimintakuntoisena mahdollisimman pienin tuotantokatkoin, ilman turhia viiveitä.

Kunnossapidon piirissä olevien järjestelmien osalta voimme tarvittaessa huolehtia prosessin automaatiojärjestelmästä tai koko prosessista. Tällöin asiakkaamme voi ulkoistaa koko kunnossapitotoimintansa meille.

Autamme mm. seuraavissa asioissa:

 • Automaatiojärjestelmien päivittäminen
 • Automaatiojärjestelmien modernisointi
 • Ennakoiva huolto
 • Riskikohteiden analysointi ja huoltosuunnitelman teko
 • Vanhojen järjestelmien purku ja kierrättäminen

Hankinta

Logistiikkapalveluiden tarkoitus on helpottaa asennuskohteen materiaalinhallintaa. Palveluun kuuluu esimerkiksi asennuskohteen mukaan profiloitu tilausmatriisi hintatietoineen, jolloin asentaja tai asiakas voi tilata asennus- tai huoltokohteessa tarvittavan materiaalin suoraan kohteeseen, jolloin hankinnat myös kohdistuvat suoraan projektille.

Prosessinhallinta

Prosessinhallinta voi kohdistua valmistusprosessin laitteiden kokonaishallintaan tai sen eri osiin, kuten tuotantolinjan jonkin osan valvontaan ja kunnossapitoon. Huolehdimme automaation prosessien toimivuudesta ja autamme siten asiakastamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

Prosessilaitteissa syntyy toisinaan tilanne, että jonkin keskeisen komponentin tuki tai varaosavalmistus lopetetaan. Näissä tilanteissa Syste voi etsiä korvaavan komponentin ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta prosessin toimivuus ei vaarannu mahdollisen vikatilanteen yhteydessä. Prosessinhallintapalvelumme auttaa myös pidentämään laitteen käyttöikää.

Palveluun kuuluvat:

 • Varaosahankinta
 • Muutostenhallinta ja päivitykset
 • Asennus- ja huoltodokumentaation ylläpito
 • Kehitys- ja  muutostarpeiden kartoitukset ja toteuttamiset
 • Prosessin ylläpito, kuten vanhentuneiden tai poistuvien komponenttien korvaaminen
 • Prosessilaitteiden ylläpidon kokonaisvastuut
 • Uusien ja vanhojen järjestelmien dokumentointi

Automaatiojärjestelmien kunnossapitopalvelu

kunnossapitopalvelumme laajentaa normaalia automaatiojärjestelmien projektikohtaista palveluvalikoimaa. Palvelun avulla asiakkaamme voivat ulkoistaa omat automaatiojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotyönsä joko ulkoistamalla omia asentajiaan tai käyttämällä Systen asentajia.

Palvelu voi sisältää:

 • Automaatio- tai sähköasennusta
 • Prosessien ja järjestelmien ylläpitoa
 • Omien resurssien ulkoistamista
 • Automaatio -osaamisen laajentamista
 • Käytettävien resurssien kustannusten tarkempaa kohdistamista

Kiinnostuitko tai jäikö jokin asia mietityttämään?

Ole yhteydessä, niin keskustellaan lisää ja etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu.

Valikko