Palvelut

Tarjoamme korkeatasoisia teollisuuden sähkön ja automatisoinnin asennuspalveluja suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka toimivat kotimaassa tai ulkomailla. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat konevalmistajat sekä prosessi- ja cleantech -teollisuuden yritykset. Kunnossapito- ja tukipalvelua tarjoamme Etelä-Suomen alueella kaikille automaation kunnossapitoa tarvitseville yrityksille.

Asennus ja käyttöönotto

Sähkö- ja automaatioasennukset

Syste tarjoaa sähkö- ja automaatioasennuspalveluja kaikille teollisuudenaloille.

Erikoisosaamisalueemme on sähkö- ja instrumenttiasennukset teollisuuden uusiin automaatiojärjestelmiin sekä vanhojen järjestelmien modernisointi.

Maailman kartta

Automaatiojärjestelmien asennuspalvelu

Automaatiojärjestelmien asennuspalvelu on uusien, modernisoitavien tai käyttötarkoituksiltaan muuttuvien automaatiojärjestelmien sähköistysten toteuttamista.

Toimitus voi sisältää järjestelmän laitteiden hankinnat tai muualta hankittujen järjestelmien kytkennät.

Systen henkilökunnalla ja johdolla on pitkä kokemus automaatiojärjestelmien asennuksista. Teollisuuden automaatio- ja asennuspalvelut ovat ydinliiketoimintaamme. Niiden kehittämiseen ja osaamiseen panostamme koko voimavaramme.  Kaikki asentajamme ovat mm. ATEX- koulutettuja ( SFS EN 60079-14 )

 • logiikat
 • taajuusmuuttajat
 • anturit
 • väylät
 • dataloggerit
 • ohjauspaneelit
 • venttiilit
 • ethernet-ratkaisut
 • ATEX – ratkaisut

Teollisuuden sähköasennukset

Teollisuuden sähköasennuspalvelut ovat teollisuuden tarpeisiin suunnattua asennuspalvelua. Syste tuottaa asennuspalvelut koulutetuilla ja kokeneilla asentajilla.

Asennuksissa työskentelevät ammattilaiset ja oikea asenne takaavat, että vaativatkin teollisuuden sähköasennukset onnistuvat nopeasti ja laadukkaasti.

Asentajillamme on käytössään viimeisimmät tekniikat ja kaikki tarvittavat työkalut sekä pätevyydet tehdä vaativimmatkin asennukset, joita nykyaikainen teollisuus vaatii.

 • kaapelit ja kaapelihyllyt
 • moottorit
 • keskukset
 • anturijohdotukset
 • valvomot
 • Väylät

Valokaapelityöt ja kuituhitsaus

Valokaapelipalvelut ovat teollisuuden tarpeisiin suunnattuja tiedonsiito-ratkaisuja, joiden avulla voidaan varmistaa nopea ja sähköisille häiriöille täysin immuuni tiedonsiirtoratkaisu.

Asentajillamme on nykyaikaiset, nopeat ja tarkat valokuitujen hitsauslaitteet sekä mittalaitteet hitsauksen onnistumisen varmistamiseksi. Laitteet yhdessä osaamisen kanssa varmistavat laadukkaat kuitukaapeliasennukset kaikissa tiedonsiirtotarpeissa.

 • valokaapelit
 • kuituhitsaus
 • datakaapit ja hajautukset
 • väyläratkaisut
 • vaimennusmittaukset ja pöytäkirjat
Kunnossapito ja tuki

Automaatiojärjestelmien ylläpito tehokkaasti Etelä-Suomen alueella

Kunnossapito– ja tukipalvelumme sisältää automaatiojärjestelmien luotettavuuteen keskeisesti liittyviä palvelutuotteita. Palvelut kohdistuvat järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja tukevat asiakkaan omia prosesseja saumattomasti. Esimerkiksi ennakoivan huollon tai modernisoinnin kaltaiset palvelut kuuluvat Systen osaamiseen.

Kunnossapitopalveluidemme avulla asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan liiketoimintaansa ja vapauttamaan resursseja automaation ylläpidosta kuten huollosta, varaosahankinnasta, logistiikasta tai asennuksesta.

Toiminta-alue Etelä-Suomi

Huolto

Teemme automaatiojärjestelmien huoltoa prosessiteollisuuden eri kohteille. Huoltopalvelujen lähtökohtana on yhdessä asiakkaan kanssa määritelty yhteistyö, jolla prosessilaitteet saadaan tehokkaasti pidettyä toimintakuntoisena mahdollisimman pienin tuotantokatkoin, ilman turhia viiveitä.

Kunnossapidon piirissä olevien järjestelmien osalta voimme tarvittaessa huolehtia prosessin automaatiojärjestelmästä tai koko prosessista. Tällöin asiakkaamme voi ulkoistaa koko kunnossapitotoimintansa meille.

Autamme mm. seuraavissa asioissa:

 • Automaatiojärjestelmien päivittäminen
 • Automaatiojärjestelmien modernisointi
 • Ennakoiva huolto
 • Riskikohteiden analysointi ja huoltosuunnitelman teko
 • Vanhojen järjestelmien purku ja kierrättäminen

Hankinta

Logistiikkapalveluiden tarkoitus on helpottaa asennuskohteen materiaalinhallintaa. Palveluun kuuluu esimerkiksi asennuskohteen mukaan profiloitu tilausmatriisi hintatietoineen, jolloin asentaja tai asiakas voi tilata asennus- tai huoltokohteessa tarvittavan materiaalin suoraan kohteeseen, jolloin hankinnat myös kohdistuvat suoraan projektille.

Prosessinhallinta

Prosessinhallinta voi kohdistua valmistusprosessin laitteiden kokonaishallintaan tai sen eri osiin, kuten tuotantolinjan jonkin osan valvontaan ja kunnossapitoon. Huolehdimme automaation prosessien toimivuudesta ja autamme siten asiakastamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

Prosessilaitteissa syntyy toisinaan tilanne, että jonkin keskeisen komponentin tuki tai varaosavalmistus lopetetaan. Näissä tilanteissa Syste voi etsiä korvaavan komponentin ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta prosessin toimivuus ei vaarannu mahdollisen vikatilanteen yhteydessä. Prosessinhallintapalvelumme auttaa myös pidentämään laitteen käyttöikää.

Palveluun kuuluvat:

 • Varaosahankinta
 • Muutostenhallinta ja päivitykset
 • Asennus- ja huoltodokumentaation ylläpito
 • Kehitys- ja  muutostarpeiden kartoitukset ja toteuttamiset
 • Prosessin ylläpito, kuten vanhentuneiden tai poistuvien komponenttien korvaaminen
 • Prosessilaitteiden ylläpidon kokonaisvastuut
 • Uusien ja vanhojen järjestelmien dokumentointi

Automaatiojärjestelmien kunnossapitopalvelu

kunnossapitopalvelumme laajentaa normaalia automaatiojärjestelmien projektikohtaista palveluvalikoimaa. Palvelun avulla asiakkaamme voivat ulkoistaa omat automaatiojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotyönsä joko ulkoistamalla omia asentajiaan tai käyttämällä Systen asentajia.

Palvelu voi sisältää:

 • Automaatio- tai sähköasennusta
 • Prosessien ja järjestelmien ylläpitoa
 • Omien resurssien ulkoistamista
 • Automaatio -osaamisen laajentamista
 • Käytettävien resurssien kustannusten tarkempaa kohdistamista
Suunnittelu

Automaatiojärjestelmien suunnittelu

Syste tarjoaa läheisen yhteistyökumppanin kautta laajasti automaatiojärjestelmien suunnittelupalvelua. Palvelu kattaa uusien automaatiojärjestelmien suunnittelun tai vanhojen järjestelmien modernisoinnit ja päivitykset.

Tämän lisäksi tarjoamme teollisuuden automaatiojärjestelmien suunnittelua muualla tehdyille laitteille sekä järjestelmän laitteiden hankintapalvelua käyttämällä huolella valittuja kumppaneitamme.

Toimittamissamme automaatiojärjestelmissä otetaan aina optimaalisesti huomioon asennuksen, asiakkaan ja loppukäyttäjien tarpeet.

Esys-logo

Automaatiosuunnittelu

Automaatiosuunnittelu on kokonaisuus, jossa ohjelmistojen ja osaamisen avulla suunnitellaan prosessin toimintojen mukaisia ohjauksia, ohjelmia sekä sähköistyksiä. Ammattitaitoisella osaamisella ja hyvällä projektihallinnalla voidaan säästää kustannuksia sekä asennusvaiheessa että prosessin toiminnassa.

Yhteistyökumppanimme Esys Oy:n ohjelmointi tapahtuu yhteisesti sovittujen tapojen mukaisesti vakiokirjastoa käyttäen. Näin ohjelmista saadaan helppolukuisia ja ymmärrettäviä, ja myös asiakkaan on helppo lukea ja muokata Esys-ohjelmia. Ohjelmat kommentoidaan joko suomeksi tai englanniksi.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu takaa tuotantolaitteiden asennuksen onnistumisen. Osuvan sähkösuunnittelun myötä syntyy laadukkaampia ja luotettavampia sekä kustannuksiltaan järkeviä asennuksia. Näin vältytään turhilta tuotantokatkoksilta, kalliilta korjauksilta tai uusinvestoinneilta ja maine laadun tuottajana säilyy tai paranee entisestään.

Yhteistyökumppanimme Esys Oy:n sähkösuunnittelijat hakevat jatkuvasti kustannustehokkaampia ja parempia ratkaisuja. Kuvat ovat standardoituja ja komponentit vakioituja sekä huolella valittuja.

Automaatioprojektit

Automaatioprojektit kattavat konevalmistajien projektit, tehdasprojektit ja modernisointiprojektit. Monipuolinen osaaminen ja ohjelmistojen ammattimainen käyttö mahdollistavat kustannustehokkaan suunnittelun erilaisiin teollisuuden tarpeisiin. Projektien avulla voidaan automatisoida tai modernisoida kokonaisia järjestelmiä tai niiden osia.

Automaatioprojekti on tyypillisesti suomalaiselle teollisuuslaitokselle toteutettava tuotantolinja tai -kokonaisuus. Monet asiakkaat hankkivat mekaaniset laitteet ilman automaatiota, jolloin Syste ja Esys hoitaa sen kokonaispalveluna.

Keskusvalmistus

Keskusvalmistus tähtää tuotteen valmistuksen lisäksi tuotteen toiminnan ja laadun varmistamiseen ennen tuotteen siirtämistä asiakkaan tiloihin. Keskuksia voidaan valmistaa yksittäisinä tilauksina tai projektikohtaisina toimituksina. Projektipohjaisessa valmistuksessa keskuksien valmistamiseksi tehdään yhteinen, pitkäjänteisempi suunnitelma toiminnallisuuksista ja toimituksista.

Esys Oy:n oma keskusvalmistus takaa toimitusten aikataulussa pysymisen. Keskukset testataan huolellisesti ennen toimitusta omissa tuotantotiloissa hyvissä olosuhteissa.

Kiinnostuitko tai jäikö jokin asia mietityttämään?

Ole yhteydessä, niin keskustellaan lisää ja etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu.

Valikko